Osoba pisząca protokół lub inny tekst
Rozwój osobisty

Jak napisać sprawozdanie z filmu, wycieczki, z pracy zdalnej?

Sprawozdanie z filmu – typ „recenzja” Sprawozdanie, które piszemy z filmu bądź też innego wydarzenia kulturalnego nie jest dokładnie recenzją, ale zawiera jej cechy….Jakie są cechy dobrego sprawozdania? Sprawozdanie z filmu – typ „recenzja” Sprawozdanie reportażowe z wycieczki Praca zdalna – sprawozdanie typu protokół Jakie są cechy dobrego sprawozdania? Sprawozdanie to rzetelny opis wydarzeń. podpowiedzi w , , , , , ,