Regulamin zapytajpremiera.pl

Istotne zasady:
– statut uwzględnia zasady i wymogi korzystania z witryny zapytajpremiera.pl,
– by korzystać z serwisu, potrzebna jest darmowa rejestracja,
– rejestracja określa wyrażenie przyzwolenia na przestrzeganie przepisów statutu.

Wyłączenie odpowiedzialności posiadacza bloga:
– strona zapytajpremiera.pl ma profil informacyjny, publikowane w nim artykuły nie stanowią sugestii albo dyrektyw zachowania w danych przypadkach,
– właściciel strony nie ponosi konsekwencji za treść artykułów, ani za jakiekolwiek straty powstałe w rezultacie podporządkowania się treści publikacji,
– w tekstach wyrażane są twierdzenia autorów, nie administratora bloga,
– absolutną odpowiedzialność prawną za tekst na witrynie ponosi tylko twórca,
– właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pisanych pod publikacjami przez osoby trzecie.

Serwis zabrania powielania i przedruku tekstów rozpowszechnianych na zapytajpremiera.pl. Związane jest to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r.

Zamieszczanie artykułów:
1. treść winna mieć więcej niż 2500 znaków bez odstępów,
2. publikowane są wyłącznie nienaganne gramatycznie teksty, treści z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy tekst powinna posiadać dołączoną grafikę w zgodzie z tematem tekstu. Dołączony plik winien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość publikacji musi być niepowtarzalna i nie może być udostępniana na odmiennych serwisach, zarówno przed, jak i po publikacji na zapytajpremiera.pl,
5. autor artykułu powiadamia, że myśli zawarte w publikacji stanowią jego prywatne opinie. Administrator bloga nie jest odpowiedzialny za treść publikacji i za przypuszczalne straty będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz adresy w linkach nie powinny zawierać niezgodnej z polskimi przepisami treści, odnosi się to również zawartość dla osób powyżej 18. roku życia,
7. publikowane teksty muszą być zajmujące i o charakterze demonstracyjnym. Teksty zawarte na witrynie zapytajpremiera.pl winny być przystępne dla wszystkich internautów,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor oznajmia, że ma do niej kompletne prawa autorskie.

Właściciel serwisu zapytajpremiera.pl może nie przyjąć publikacji bez udzielania powodu. Co więcej, nie będą publikowane treści, które nie realizują wymogów podanych w regulaminie.