czytanie z czytnika e-booków
Ciekawostki, Praca

Jak napisać rozprawkę? Typy i układ rozprawek

Napisanie wartościowej rozprawki nie jest łatwe i wymaga wprawy oraz wyczucia. Trzeba wybrać interesujące zagadnienie i użyć merytorycznych, dobrych argumentów na poparcie tezy, aby przekonać odbiorców do swojego punktu widzenia. O czym szczególnie należy pamiętać przy pisaniu rozprawki? Jakie są jej rodzaje? Jaki układ powinna mieć?

Co to jest rozprawka?

Rozprawka to forma wypowiedzi, stanowiąca rodzaj pracy naukowej, w której rozpatrujemy jakiś problem, starając się czytelnika do czegoś przekonać, coś mu udowodnić, czy też po prostu odpowiedzieć na postawione pytanie. Pisząc rozprawkę, autor musi zająć wobec tematu jasno wyrażone stanowisko, uzasadnione logicznymi argumentami – nie może pozostać neutralny.

Jaki układ ma rozprawka?

Układ rozprawki można podzielić na trzy główne części – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie należy wprowadzić daną tezę lub hipotezę (o czym więcej jeszcze za chwilę powiemy) oraz zapowiedzieć dalszy tok rozumowania. W rozwinięciu podajemy kolejno argumenty. Zakończenie natomiast powinno podsumowywać te rozważania, wyprowadzać z nich wnioski, formułować sąd i jeszcze raz wyrazić stosunek autora do tezy.

Jakie są typy rozprawek?

Rozprawki możemy podzielić na dwa rodzaje – dedukcyjne i indukcyjne. Rozprawka dedukcyjna ma na wstępie sformułowaną tezę, o której słuszności autor jest przekonany. W rozwinięciu pracy przedstawia on argumenty, by dowieść owej tezy. Rozprawka indukcyjna natomiast polega na tym, że na początku autor stawia hipotezę, czyli twierdzenie nie w pełni uzasadnione, wymagające potwierdzenia. W rozwinięciu powinien podać takie argumenty, by hipotezę dało się przekształcić w tezę, która zostanie zamieszczona w zakończeniu jako wniosek rozważań.

O czym pamiętać, pisząc rozprawkę?

Rozprawka nie musi przedstawiać rzeczywistych poglądów autora na daną kwestię. Niemniej warto argumentować zgodnie ze swoim prawdziwym zapatrywaniem na sprawę. Dzięki temu autor łatwiej zdoła znaleźć przekonujące argumenty i uniknie się wrażenia sztuczności bijącej z tekstu. Kiedy piszemy rozprawkę, najlepiej znaleźć co najmniej trzy argumenty potwierdzające nasz pogląd – tyle wystarczy, by praca nie wydawała się za krótka. Jeżeli jednak przytaczamy argumenty „za” i „przeciw” tezie, warto podać po trzy z każdego rodzaju.

Rozprawka powinna być uporządkowana, mieć wewnętrzny układ i szyk, dlatego wszystkie argumenty, jakie przyjdą nam do głowy, warto najpierw spisać na brudno, a następnie uszeregować według określonego kryterium (stopnia wiarygodności, siły oddziaływania na odbiorcę itp.)

Lepiej jest unikać kwiecistości. Warto pisać w sposób zwięzły. Powinno się też unikać ogólników. Najlepiej, żeby tekst był podzielony na akapity, w ten sposób zwiększa się jego czytelność.

Nie można zlekceważyć wstępu ani zakończenia. Mogą one wydawać się mniej istotne niż merytoryczne argumenty przytoczone w pracy, jednak i one pełnią w niej istotną rolę. Nie tylko stanowią wprowadzenie tezy bądź hipotezy oraz podsumowanie. Spełniają też bardzo ważne zadanie, mianowicie muszą zainteresować odbiorcę. Szczególnie wstęp powinien przykuć jego uwagę i zachęcić do zapoznania się z całością pracy.

Pisanie w notesie
Praca

Jak napisać CV? 5 wskazówek

CV, czyli życiorys, to pierwszy krok, który należy wykonać, chcąc znaleźć pracę. Musi być ono przemyślane, ale i atrakcyjne wizualnie, aby wyróżniało się spośród tysięcy innych takich dokumentów. Należy też zawrzeć w nim informacje o naszym dotychczasowym doświadczeniu. Jak więc napisać CV?

Jakie są rodzaje CV?

Chcąc przygotować CV, należy wiedzieć, jakie są jego rodzaje. Najpopularniejszy jest życiorys chronologiczny. Przedstawione są w nim informacje odnośnie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ponadto umieszcza się również dane o najważniejszych umiejętnościach i zainteresowaniach. Kolejnym rodzajem jest życiorys funkcjonalny. W nim priorytetem jest ukazanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Następnie pojawiają się informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Jest jeszcze Europass CV. Został on wprowadzony przez Komisję Europejską jako wzór i jest stosowany podczas poszukiwań pracy za granicą.

Dane osobowe w CV

W CV należy wpisać przede wszystkim dane osobowe jak imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail. Nasza poczta powinna zawierać imię i nazwisko lub inicjały. Dzięki temu będziemy prezentować się bardziej profesjonalnie. A czy do CV trzeba dodać zdjęcie? Najczęściej dodaje się fotografię do tego dokumentu. Warto jednak zadbać, aby nie była ona przypadkowa, może to być np. zdjęcie z dowodu osobistego. Nie ma jednak obowiązku umieszczania w CV fotografii. Zwolennicy takich „życiorysów” wskazują, że dzięki temu można uniknąć dyskryminacji ze względu na wygląd, brane pod uwagę są jedynie kompetencje oraz doświadczenie.

Wykształcenie w CV – co trzeba wpisać?

Przede wszystkim warto pamiętać, aby w przypadku wykształcenia zachować odwróconą chronologię. Należy zacząć od szkoły, która została ukończona najpóźniej. Dobrze wiedzieć, że umieszczanie szkół średnich w CV nie jest konieczne, pod warunkiem, że nie ma to związku ze stanowiskiem, na jakie aplikujemy. Wystarczy więc dodać informacje odnośnie szkół wyższych, studiów podyplomowych itp.

Doświadczenie zawodowe – jak opisać?

Doświadczenie zawodowe to kategoria w CV, na której głównie skupiają się rekruterzy. Jeśli staramy się o pierwszą pracę, warto wypisać odbyte staże i praktyki. Jeśli jednak już pracowaliśmy i to w wielu miejscach, powinniśmy umieścić je w CV. Możemy ewentualnie skupić się na doświadczeniu, które ma znaczenie w przypadku aplikacji na dane stanowisko pracy. Tutaj również obowiązuje odwrócona chronologia, czyli zaczynamy od opisania ostatniego doświadczenia zawodowego. Trzeba przy tym podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwy firm, stanowiska i ich krótki opis zawierający obowiązki itp.

Umiejętności i zainteresowania w życiorysie

Umiejętności i zainteresowania należy przedstawić precyzyjnie. Dotyczy to szczególnie znajomości języków obcych. Trzeba podać, w jakim stopniu opanowaliśmy język, czy możemy tę umiejętność potwierdzić certyfikatem itp. Jeśli natomiast wpisujemy, że umiejętnie korzystamy z komputera, niezbędne jest wymienienie, z jakimi programami nie mamy problemów. To samo dotyczy zainteresowań. Lepiej pisać konkretnie i zgodnie z prawdą. Może się okazać, że rekruter również będzie podzielał nasze hobby i szybko zweryfikuje, czy nie podkoloryzowaliśmy naszego CV.

Dziewczyna zasłaniająca twarz książką
Praca, Rozwój osobisty

Jakie studia wybrać? Poradnik dla uczniów

Koniec liceum to dla wielu uczniów czas, gdy rozmyślają nad swoją życiową drogą. Wielu z nich decyduje się na dalszą naukę na studiach i tu najczęściej pojawia się problem – jaki kierunek wybrać? Gdzie i czego warto się uczyć, by mieć z tego satysfakcję, móc się rozwinąć i jednocześnie znaleźć po nim dobrą pracę? Na co zwracać uwagę wybierając studia?

Czym kierować się przy wyborze studiów?

Studia to najczęstszy wybór uczniów kończących szkołę średnią, pierwsze więc nad czym powinniśmy się zastanowić, to czy kolejne kilka lat nauki jest konieczne. Jeżeli chcemy wyspecjalizować się w konkretnym zawodzie, gdzie dyplom będzie nam potrzebny to tak – jest to najprostsza i najlepsza metoda. Warto jednak też rozważyć inne możliwości oraz weryfikację zapotrzebowań rynku na specjalistów z danych dziedzin.

Jednak rynek to nie wszystko. Wybierając kierunek studiów, powinnyśmy też kierować się naszymi zainteresowaniami i pasjami, jednym słowem – naszym sercem. Co z tego, że na rynku potrzebny jest programista czy lekarz, jeżeli studia te będą dla nas zbyt trudne i niezrozumiałe, przez co z nich zrezygnujemy? Skupmy się na swoich zdolnościach i tym, jak możemy je jeszcze bardziej rozwinąć, dzięki temu w przyszłości będzie nam łatwiej znaleźć pracę niezależnie od kierunku, a przebywanie w zawodzie nie będzie dla nas katorgą.

Jakie studia wybrać – jakie kierunki są najlepsze?

Tak naprawdę nie ma lepszych i gorszych kierunków, choć oczywiście patrząc na zapotrzebowania rynku, można podzielić je mniej więcej na te, po których łatwiej znaleźć pracę i na te, po których będzie to cięższe. Obecnie poszukuje się informatyków, lekarzy, finansistów itp. Dużo mówi się o „przyszłościowych kierunkach”, co jest jednak mocno ryzykownym stwierdzeniem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jaki zawód będzie rozchwytywany za 5 czy 10 lat. Obecnie mamy przesyt kierunków humanistycznych, szczególnie psychologów czy pedagogów, ale kto wie, czy za kilkanaście lat się to nie odmieni?

Poza tym same studia to nie wszystko – wybierając kierunki uważane za mniej przyszłościowe, ale zgodne z naszymi zainteresowaniami, możemy postarać się o dodatkowe kursy i szkolenia, dzięki temu staniemy się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Tym samym będziemy się wyróżniać na tle innych.

Kierunek studiów powinien odpowiadać naszym zainteresowaniom niezależnie od tego, czy pasjonujemy się fizyką kwantową, czy malarstwem renesansowym. Kierowanie się więc zestawieniami i rankingami najlepszych i przyszłościowych kierunków może nie być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie będą one adekwatne do rzeczywistości.

Jak wybrać kierunek studiów?

Każdy uczeń stojący przed wyborem studiów powinien zadać sobie kilka podstawowych pytań, które mogą pomóc w nakierowaniu go na właściwą drogę. Po pierwsze, jakie przedmioty cię interesują i jakie masz pasje? Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość i co chciałbyś robić? Który kierunek nauki bardziej ci odpowiada – ścisły czy humanistyczny? Jakie masz umiejętności, zdolności, czym się wyróżniasz na tle innych? Z czym sobie nie radzisz, jakie masz problemy w szkole? I na końcu – co podpowiada ci twoja własna intuicja, twoje serce?

Wybór studiów to poważna decyzja, która ukierunkowuje nasze życie co najmniej na kilka lat do przodu – owszem zarówno kierunek, jak i uczelnie w ogóle zawsze można zmienić, warto jednak mieć świadomość swoich wyborów i tego, co chce się robić w przyszłości.

Kierunki studiów – po których znajdzie się pracę?

Owszem, absolwenci studiów technicznych i ekonomicznych mają najłatwiej, jeżeli chodzi o szukanie dobrze płatnej pracy. Trudniej jest z kolei po studiach humanistycznych i społecznych, jednak żaden kierunek nie zamyka nam drogi do kariery. Wiele będzie zależało od tego, co będziemy robić na samych studiach, jak bardzo będziemy aktywni i ile zdziałamy przez te lata. Nie chodzi o to, by tylko zdobyć dyplom, ale by aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni i wychodzić z inicjatywami.

Jakich kierunków obecnie najbardziej się poszukuje, czy też raczej, po których groźba bezrobocia jest najmniejsza? Wymienia się tutaj takie studia jak: automatyka i robotyka, pielęgniarstwo, inżynieria biomedyczna, informatyka, matematyka, zarządzanie czy nawet filologie (najczęściej filologie obce). Wybór więc jest i nie powinniśmy się ograniczać, ani tym bardziej słuchać innych, którzy „wiedzą lepiej”, co powinniśmy studiować.

Pisanie na komputerze
Praca

Jak napisać list motywacyjny? Czy warto korzystać z gotowych wzorów?

Pisanie listów motywacyjnych obecnie nie jest już praktycznie wymagane, choć często bywa dodatkowym atutem, gdy staramy się o pracę, zwłaszcza na lepszym stanowisku. Dlatego też umiejętność napisania listu motywacyjnego bywa bardzo przydatna. Tylko jak go wykonać? O czym przy tym pamiętać? Czy warto korzystać z gotowych wzorów?

Czym jest list motywacyjny?

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny jest formą krótkiej wypowiedzi pisemnej, listu kierowanego do pracodawcy, który ma uzasadnić motywację kandydata chęci podjęcia konkretnego zatrudnienia. Jest on często dołączany wraz z CV, jednak z czasem stał się on dokumentem coraz mniej potrzebnym. Wielu pracodawców w ogóle takich listów nie czyta, są jednak przypadki, gdy jego napisanie może być dużym atutem. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie on napisany prawidłowo.

Jak napisać list motywacyjny – jaki jest układ?

List motywacyjny, jak większość podobnych pism ma z góry narzucony układ formalny. To znaczy, że musi mieć on odpowiednią wymowę i jednocześnie zwięzłą, ale sensowną treść, ubraną we właściwą formę. Składa się on więc z nagłówka, gdzie umieszcza się dane osobowe autora (u góry po prawej stronie), nieco niżej miejsce i datę (po lewej stronie), a pod nimi dane osobowe adresata.

Kolejną częścią jest wstęp, który zawiera bardzo krótkie streszczenie osoby, która pisze ten list, a także wyjaśnia powód, dla którego został on napisany. Po tym następuje właściwe rozwinięcie tematu, to jest przedstawienie stanowiska, które nas interesuje, a także wyjaśnienie, dlaczego chce się podjąć tę konkretną pracę oraz przedstawia się swoje kompetencje, doświadczenia i umiejętności. Trzeba pamiętać, że list motywacyjny to forma autopromocji, należy więc przedstawić się z jak najlepszej strony.

List motywacyjny to także zakończenie, którym wyraża się nadzieje, na pozytywne rozpatrzenie prośby oraz chęć spotkania, by osobiście omówić warunki pracy. Jednym słowem jest to prośba o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Mężczyzna przy komputerze

Czy warto korzystać z gotowych wzorów listu motywacyjnego?

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać list motywacyjny, najczęściej sięgamy po informacje w internecie, gdzie można znaleźć zarówno liczne porady techniczne i podpowiedzi, jak i gotowe wzory. Składają się one najczęściej z już przygotowanych form, zawierających najbardziej pasujące frazy i z pustymi polami do wypełnienia.

Jeżeli ktoś kompletnie nie wiem jak napisać taki dokument, może być to przydatne, ale trzeba uważać – powielając gotowe wzory, stajemy się sztampowi. Rekruter zmuszony jest więc czytać na okrągło to samo, a to oznacza, że po pewnym czasie przestaje zwracać na to uwagi. Najczęściej popełnianym błędem jest właśnie kopiowanie wzorów i fraz, które są znane każdemu, zwłaszcza rekruterowi, który szuka idealnego kandydata na dane stanowisko.

Dlatego też z takich wzorów można korzystać, ale powinny być dla nas podpowiedzią, zwłaszcza co do formy, ale niekoniecznie co do treści. Możemy się na nich wzorować, ale kopiowanie ich nie jest najlepszym pomysłem – nie pomoże nam to w znalezieniu pracy, a na pewno nie przykuje uwagi pracodawcy na dłużej, jeżeli w ogóle.

O czym pamiętać pisząc list motywacyjny?

Pamiętajmy o tym, by pisząc list motywacyjny dostosować jego treść do danej oferty pracy. Stosowanie jednego wzoru za każdym razem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Inna kwestia to powiązanie listy motywacyjnego z CV. Trzeba pamiętać, by w liście nie powielać informacji z życiorysu – musi on przedstawiać inny punkt widzenia i pokazać, dlaczego nadajemy się akurat do tej konkretnej pracy. Należy pokazać, jak możemy pomóc pracodawcy, opierając się na naszych umiejętnościach i nawiązując bezpośrednio do wymagań stawianych w ofercie.

List powinien być czytelny, przejrzysty i w miarę zwięzły, najlepiej, gdyby mieścił się w całości na jednej stronie A4.

Przed wysłaniem sprawdź także to, co napisałeś, zweryfikuj pismo pod względem stylistyki i błędów i literówek. Bądź krytyczny i spójrz na to, co napisałeś, okiem pracodawcy, szukającego pracownika.

Komputer
Praca, Rozwój osobisty

Jak założyć bloga? Krok po kroku

Od kilku tygodni, miesięcy, lat kiełkuje w Tobie pomysł, żeby założyć bloga, mieć własne miejsce w sieci? A może prowadzisz własną działalność w nietypowej branży i chciałabyś móc o tym pisać, wspierając jednocześnie swój biznes? Pokażemy Ci, jak ten pomysł przerodzić w działanie.

  1. Pomysł na bloga
  2. Przygotuj treści na bloga
  3. Wybierz hosting i domenę
  4. Zainstaluj WordPressa
  5. Działaj

1. Pomysł na bloga

Wszystko zaczyna się od pomysłu dotyczącego tego, o czym chcesz pisać. Czasami temat ten jest Ci bliski od lat, ale masz wrażenie, że wszyscy już wszystko o nim powiedzieli. W takich sytuacjach nie zrażaj się, ponieważ jesteśmy pewni, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał poznać Twoje zdanie.

Jest też grupa osób, które „chcą mieć bloga” i to jest ich cel nadrzędny. Mniej istotne jest wtedy, o czym on będzie. Niestety, nie tędy droga. Nie można prowadzić swojej strony na siłę, bo szybko się wypalisz. Wtedy połącz to ze swoimi zainteresowaniami.

A najłatwiej jest oczywiście, gdy dokładnie wiesz, czego chcesz, tylko nie masz pojęcia, jak się za to zabrać. Wtedy przejdź do drugiego kroku.

2. Przygotuj treści na bloga

Pewnie spodziewałeś się, że drugim krokiem będzie zakup hostingu. Lecz na to przyjdzie jeszcze czas. Najpierw przygotuj treści na bloga. Co to znaczy? Rozpisz sobie tematy, które kiełkują Ci w głowie, a potem… o tym napisz.

Kiedy będziesz mieć przygotowanych co najmniej kilkanaście wpisów, możesz pójść krok dalej. Dlaczego zalecamy taką kolejność? Z kilku powodów.

Po pierwsze, może się okazać, że pisanie nie jest jednak Twoją mocną stroną i szybko się przekonasz się, że to nie dla Ciebie.

Po drugie, jak już założysz bloga, dobrze byłoby go od razu uzupełnić treścią. W końcu nikt nie będzie wchodził dla Ciebie dla „Lorem ipsum…”.

A po trzecie, hosting i domenę opłacasz na rok. Gdy to zrobisz, lepiej od razu zabrać się do konkretów, niż tracić miesiące na przygotowanie „contentu”.

Praca na komputerze

3. Wybierz hosting i domenę

To Twój wielki dzień! Dziś wykupisz hosting oraz domenę i co za tym idzie, zaczniesz realizować swoje marzenia. Ale czekaj, czekaj, jeszcze chwilę. Zastanów się, jaką chcesz mieć nazwę strony, zobacz, czy jest dostępna i ile kosztuje. Przy okazji sprawdź od razu, ile będziesz płacić za jej przedłużenie (może okazać się, że teraz trafisz na super okazję, ale za rok zapłacisz za to z nawiązką).

Jeśli chodzi o hosting, to przede wszystkim dowiedz się, jakie wsparcie oferuje. Jak szybko reaguje w razie awarii.

4. Zainstaluj WordPressa

Zakładamy, że nie jesteś webmasterem z kilkuletnim doświadczeniem, a kodu html nie czytasz jak nowej, wciągającej powieści Cobena. W takich przypadkach potrzebny Ci jest CMS, czyli, tłumacząc na język polski, System Zarządzania Treści, dzięki któremu stworzysz swojego bloga bez znajomości niuansów języka HTML i CSS.

Najpopularniejszy w Polsce jest WordPress i strony na nim tworzą nawet doświadczone osoby. Jest prosty w obsłudze, a dzięki możliwości zainstalowania płatnych lub darmowych szablonów, możesz mieć designerskiego bloga bez wielkich ingerencji z Twojej strony.

5. Działaj

Ostatni krok jest najbardziej enigmatyczny, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do zasady, że nie ma efektów bez działania. Nie czekaj, aż dostaniesz wypłatę i będzie Cię stać na zakup super designerskiego szablonu, tylko publikuj już swoje wpisy. Masz problemy techniczne? Spokojnie. Rób swoje, a w międzyczasie zapytaj się znajomych, czy mogą Ci pomóc lub szukaj odpowiedzi w internecie – np. na forum WordPressa, gdzie inni użytkownicy chętnie podpowiadają nowicjuszom, choć też tym i bardziej zaawansowanym.

I pamiętaj o swoich użytkownikach. Pozwól im komentować swoje wpisy, pomyśl o utworzeniu przynajmniej jednego kanału w social mediach, ponieważ to zwykle działa lepiej, niż najlepszy RSS. I działaj, działaj, działaj.