Stalking w mediach społecznościowych
Prawo

Stalker – kto to? Jak radzić sobie ze stalkingiem?

Stalkerem może być zarówno przypadkowa osoba, którą spotykamy codziennie w drodze do autobusu, jak i osobą, z którą mieliśmy długotrwałą relację, często tylko na poziomie koleżeńskim….Osoba prześladowana jest śledzona, stalker może robić jej zdjęcia, nagrywać filmiki z jej udziałem, po czym wysyłać je jako dowód swojego zachowania. Ofiara jest obserwowana, a wszelkie reakcje dążące do zakończenia takiego zachowania tylko podjudzają prześladowcę. podpowiedzi w ,