Polska flaga na placu
Ciekawostki, Prawo

Kto to jest premier w Rządzie Polskim? Jakie funkcje pełni premier za granicą, przykłady?

Jakie są kompetencje premiera? Posada premiera wiąże się z licznymi kompetencjami, przez co nierzadko mówi się, że ma on więcej władzy niż sam prezydent….Jest on przewodniczącym Rady Ministrów, usytuowanym we władzy wykonawczej, a także posiada własne zadania oraz kompetencje. Jednym słowem, premier to jednoosobowy organ administracji krajowej. podpowiedzi w , , ,