prawnik
Prawo

Radca prawny, prawnik, adwokat – do kogo po poradę prawną?

Nomenklatura prawnicza wielu z nas przysparza wielu kłopotów. Dość często nie wiemy, do kogo możemy się udać, mając problemy. Czy najlepszym rozwiązaniem będzie prawnik, adwokat, a może radca prawny? Sprawdź koniecznie do kogo udać się po pomoc!

Kim jest prawnik?

Prawnik jest określeniem bardzo ogólnym. W celu zdobycia tego zawodu konieczne jest ukończenie trwającego 5 lat kierunku Prawo (lub pokrewnego) na uczelni wyższej oraz odbycie 3-letniej aplikacji, która poprzedzona jest egzaminem. Wśród dostępnych opcji przyszli prawnicy mogą zdecydować się na aplikację radcowską umożliwiającą późniejsze wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz adwokacką, by stać się adwokatem. Dodatkowo mianem prawników określani są także m.in.: notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, rzecznicy patentowi, sędziowie oraz prokuratorzy. W związku z wieloma zawodami uważanymi za prawnicze stosunkowo trudno określić jest zadania ciążące na prawniku. Wynika to z odmiennej specyfikacji każdego z zawodów. Do zakresu ich obowiązków może należeć np.: obsługa prawna postępowań, uczestnictwo w negocjacjach, sporządzanie i wydawanie opinii, przygotowanie pism oraz dokumentów, doradztwo prawne czy wprowadzanie zmian w KRS. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące uprawnień adwokata oraz radcy prawnego.

Jakie są uprawnienia adwokata oraz radcy prawnego?

Na początku rozważań związanych z kompetencjami adwokata oraz radcy prawnego, warto zaznaczyć, że na całym świecie zawody te uważane są za tożsame i funkcjonują pod wspólną nazwą, nie są rozdzielane tak jak w Polsce. W związku z tym można wywnioskować, że ich zakres działania jest stosunkowo podobny. Adwokat pomaga w różnych sprawach (zobacz na kancelariakrs.pl), głównie z zakresu prawa karnego, jednak nie jest to jedyna „działka adwokacka”. Dodatkowo adwokaci posiadają wiedzę w zakresie prawa: administracyjnego, cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. W zakres ich obowiązków wchodzi: występowanie przed sądami i urzędami, sporządzanie opinii prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także usługi doradcze. Swoją pomoc mogą świadczyć: osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, a także jednostkom organizacyjnym. Radcy prawni zazwyczaj specjalizują się w prawie zamówień publicznych, gospodarczym, pracy, cywilnym, rodzinnym oraz spadkowym. Zawód ten został powołany do życia jako organ niosący pomoc podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą, może jednak obsługiwać pozostałe. Zakres jego obowiązków jest tożsamy z zadaniami adwokata. Ponadto obydwoje mogą zostać wspólnikami w kancelarii.

Różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym

Działalność obydwóch zawodów regulują odrębne akty prawne – Prawo o adwokaturze oraz Ustawa o radcach prawnych. To właśnie na ich podstawie można wskazać pewnie różnice, związane głównie z zasadami wykonywania zawodu. Adwokat swoje zadania wykonuje w kancelarii adwokackiej. Może działać także w zespole adwokackim oraz w spółkach – cywilnej, cywilnej partnerskiej, a także komandytowej. Adwokat nie może wykonywać zawodu, pozostając w stosunku pracy. Gwarantuje to niezależność we wszystkich prowadzonych przez niego sprawach. To zasadnicza różnica pomiędzy nim a radca prawnym, który wykonuje swoje zadania w kancelarii radcy prawnego, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z tym nie może on być obrońcą w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

1 myśl w temacie “Radca prawny, prawnik, adwokat – do kogo po poradę prawną?”

  1. Zawsze myślałem, że to 3 określenia dla tego samego zawodu. Zagnę dzisiaj żonę przy obiedzie pytając czy wie, jaka jest różnica, hehe. Pozdrawiam z Krakowa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.