Dziecko, uznanie, ustalenie ojcostwa
Prawo

Uznanie, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, na czym polega, kiedy pomoże adwokat?

Czym jest ustalenie a czym uznanie ojcostwa i co różni te dwa pojęcia? Kiedy mężczyzna może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa i o czym powinien wiedzieć? Jakich terminów musi przestrzegać? Przedstawiamy najważniejsze informacje o uznaniu, ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zazwyczaj przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jednak nie zawsze okazuje się to prawdą. W sytuacji, gdy matka będąca w związku małżeńskim urodziła dziecko innego mężczyzny, możliwe jest wszczęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa. Jego celem jest ustalenie, kto tak naprawdę jest biologicznym ojcem dziecka.

W takiej sytuacji sąd zazwyczaj kieruje małżeństwo na badanie DNA, które pozwoli ustalić pochodzenie dziecka. Jeśli wynik badania jest negatywny, sąd może uznać zaprzeczenie ojcostwa. Taki wyrok zwalnia mężczyznę niebędącego ojcem z obowiązków związanych z rodzicielstwem, a także obowiązku alimentacyjnego. Jednak trzeba pamiętać, aby wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w odpowiednim terminie, o czym pisze adwokatrodzinny.wroclaw.pl/ojcostwo. W przeciwnym razie sąd może nie uznać zaprzeczenia ojcostwa, a wtedy jedynym rozwiązaniem będzie wystąpienie do prokuratury.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Kiedy mężczyzna może ubiegać się o ustalenie ojcostwa? Najczęściej w sytuacji, gdy matka nie chce oświadczyć, że jest on ojcem dziecka. Co więcej, sądowego ustalenia ojcostwa może żądać nie tylko domniemany ojciec dziecka, ale również matka, a także samo dziecko. Przy czym warto pamiętać, że matka i ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub w momencie gdy ukończyło ono 18 lat. Z kolei dziecko ma do tego prawo do trzech lat od momentu osiągnięcia pełnoletności. Pozew o ustalenie ojcostwa należy wnieść do sądu rejonowego.

Co ciekawe, bywa, że w sądowym teście na ojcostwo bierze udział nie tylko domniemany ojciec i dziecko, ale również matka. W ten sposób ustala się również macierzyństwo, aby wykluczyć podmianę dziecka w szpitalu.

Uznanie ojcostwa a ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa to tak naprawdę kolejny ze sposobów ustalenia ojcostwa, z tą różnicą, że uznanie jest dobrowolnym oświadczeniem mężczyzny o byciu ojcem. Z kolei ustalenie ojcostwa zazwyczaj odbywa się na drodze sądowej i na podstawie przeprowadzonych dowodów.

Uznanie ojcostwa stosowane jest w sytuacjach, gdy dziecko rodzi się ze związku pozamałżeńskiego. Zazwyczaj w tym celu należy złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym (w trybie postępowania nieprocesowego). Co ważne, ojciec może uznać nawet jeszcze nienarodzone dziecko. W tym przypadku należy przedstawić badanie lekarskie potwierdzające ciąże. A o czym jeszcze warto pamiętać? Aby ojcostwo zostało uznane, matka dziecka musi potwierdzić prawdziwość złożonego oświadczenia. Ma na to trzy miesiące od dnia złożenia przed organem do tego uprawnionym oświadczenia o uznanie ojcostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.