Ludzie przy tablicy
Praca, Prawo

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce, w czym pomoże prawnik?

Żadną nowością nie jest fakt, że przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców do swoich firm. Aby jednak to zrobić, konieczne jest wypełnienie szeregu formalności, które związane są z konkretnymi przepisami prawa. Co warto wiedzieć, chcąc zatrudnić do pracy obcokrajowca?

Zatrudnienie obcokrajowca – czy zezwolenie na pracę jest konieczne?

Zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie wymaga pewnych formalności do wypełnienia, jakich konkretnie, będzie zależało przede wszystkim od tego, skąd on pochodzi. W przypadku przybyszy z obszaru UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego sprawa jest stosunkowo prosta i nie trzeba się starać o szczególne zezwolenia.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób przybyłych spoza terenów UE, tutaj rzeczą bezwzględną będzie uzyskanie pozwolenia na pracę, więcej o tym tutaj: lexadvena.com/uslugi/otrzymanie-zezwolenia-na-prace-w-polsce. Spełnienie takich formalności jest oczywiście trudniejsze i wymaga dłuższego czasu. Inaczej też wygląda to w przypadku cudzoziemców pochodzących z takich krajów jak Ukraina, Armenia, Rosja, Gruzja, Białoruś lub Mołdawia – tu obowiązuję procedura uproszczona.

Kiedy zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie jest wymagane?

Polskie prawo, a konkretnie ustawa o cudzoziemcach z 2016 roku określa przypadki, kiedy pracodawca może zatrudnić obcokrajowca bez wymaganego zezwolenia na pracę. Grupa ta jest dosyć szeroko rozpisana i zaliczają się do niej obywatele obszarów UE oraz EOG. Oprócz nich, bez konieczności otrzymania zezwolenia na pracę, mogą podjąć się zatrudnienia cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, kartę polaka, zezwolenie na pobyt stały, czy też jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim i ma zezwolenie na pobyt czasowy. Oczywiście osób takich jest więcej.

Cudzoziemiec w pracy

Jak zatrudnić obcokrajowca w trybie uproszczonym?

Tryb uproszczony zatrudnienia dotyczy przede wszystkim obywateli pochodzących zza wschodniej granicy. Chodzi tutaj o Ukrainę, Rosję, Armenię, Białoruś, Gruzję i Mołdawię. Pozwala ona na zatrudnienie obcokrajowca z wybranego kraju bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, choć ma to pewne ograniczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o czas, ponieważ okres pracy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i nie musi być też wykonywana ciągle.

W tym celu trzeba złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi z dołączonym pismem argumentującymi powód takiego zatrudnienia. Następnie trzeba wysłać dokumenty potwierdzające swoją działalność oraz oświadczenie do przyszłego pracownika. Na samym końcu pozostaje jedynie podpisanie umowy.

Kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane?

W pozostałych przypadkach odnośnie tych już wymienionych, pozwolenie na pracę jest rzeczą wymaganą, aby móc legalnie zatrudnić cudzoziemców na dłuższy czas, zwłaszcza gdy pochodzą oni spoza obszarów UE. Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo najpierw osoba taka musi mieć zezwolenie na pobyt w Polsce (pobyt czasowy, karta pobytu, wiza) i dopiero wówczas może się ubiegać o zezwolenie na pracę.

Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do PUP zamiaru zatrudnienia pracownika. W tym momencie zaczyna się poszukiwanie kandydatów na wybrane stanowisko, jednak najpierw selekcjonowani są oni wśród obywateli Polski. Dopiero potem, jeżeli nie przyniesie to rezultatów, rozpatrywani są pracownicy z zagranicy. Co istotne o zezwolenie na pracę musi ubiegać się sam pracodawca.

Jak prawnik pomoże w zatrudnieniu cudzoziemca?

Polskie prawo jest dosyć skomplikowane, do tego wciąż pojawiają się nowe zmiany w przepisach, które mogą dodatkowo utrudniać całą sprawę. Ciężko jest za tym nadążyć, dlatego dużą pomocą dla przedsiębiorców mogą stanowić kancelarie prawne, które oferują wsparcie zarówno dla cudzoziemców, którzy chcą się zatrudnić w Polsce, jak i firm, które takich pracowników poszukują.

Pomoc prawna tego typu pozwala na płynne przejście przez wszystkie wymagane procedury, co znacząco ułatwi załatwienie całej sprawy, bez obaw o błędy formalne czy braki w dokumentacji. Prawnicy wyjaśnią wszystkie nieścisłości i wątpliwości, a także udzielą pomocy przy realizacji wszystkich założeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.