Oznaczenie roweru
Ciekawostki

Oznakowanie poziome grubowarstwowe, cienkowarstwowe…czym jest, jakie przepisy je określają?

Znaki drogowe mijamy codziennie i to wiele razy w ciągu dnia. Dotyczą one nie tylko kierowców, ale i rowerzystów oraz pieszych. Naszym oczom ukazuje się wiele rodzajów znaków. Szczególne znaczenie ma oznakowanie poziome, które w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W poniższym artykule zajmiemy się zagadnieniem znaków poziomych cienkowarstwowych oraz grubowarstwowych.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Są to wszelkiego rodzaju linie ciągłe, przerywane, pojedyncze lub podwójne. To także strzałki naprowadzające i wskazujące kierunek ruchu oraz inne symbole informujące o rodzaju określonej nawierzchni. Oznakowanie poziome grubowarstwowe to kluczowe oznaczenia na drogach (unistop.pl/oferta/oznakowanie-poziome) stosowane jest w miejscach, gdzie intensywność ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężkich, jest bardzo wysoka. Używa się go do wszystkich rodzajów dróg, a także na placach, parkingach czy trasach komunikacyjnych o nawierzchniach ze ścieralną warstwą bitumiczną bądź z betonu cementowanego. Tego typu oznakowanie jest wyjątkowo trwałe, dlatego zniesie nawet największy ciężar. Jest odporne na częsty ruch, dlatego stosuje się je do oznaczenia przejścia dla pieszych, wyznaczenia momentu bezwzględnego lub warunkowego zatrzymania. Na autostradach i drogach ekspresowych pełni dodatkowo funkcje akustyczną ostrzegającą o konieczności zjechania z danego pasa ruchu.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Ten rodzaj oznakowania stosuje się na drogach miejskich, zamiejskich oraz na placach, parkingach, ścieżkach rowerowych i ogólnie w strefach zminimalizowanego ruchu pojazdów. W przypadku zmiany organizacji ruchu drogowego znaczone jest na kolor żółty. Podobnie jak w przypadku oznakowania grubowarstwowego występuje pod postacią linii ciągłych, przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek oraz określonych symboli.

Zgodnie z rozporządzeniem o znakach drogowych, oznakowanie poziome może występować samodzielnie lub ze znakami pionowymi. Zakres oznakowania narzucany jest przez określony organ zajmujący się ruchem dla miejsc niebezpiecznych, do których zalicza się skrzyżowania, przejazdy kolejowe, tramwajowe łuki, tunele oraz drogi o zwiększonym stopniu wypadkowości. Wymagania techniczne co do oznakowania poziomego narzucają zapewnienie dobrej widoczności w ciągu dnia oraz w nocy. Musi się odznaczać wysokim współczynnikiem odblaskowości, zwłaszcza w warunkach dużej wilgotności oraz intensywnych opadów deszczu. Dodatkowo musi posiadać odpowiednią szorstkość.

Oznakowanie poziome wymaga regularnego odnawiania. Oba jego rodzaje podlegają gwarancji, której czas trwania uzależniony jest od rodzaju nawierzchni oraz drogi, na jakiej zostały umieszczone. Zaniedbanie tej kwestii oma poważne konsekwencje prawne. Jakakolwiek niedbałość stanowi przedmiot roszczenia firm ubezpieczeniowych wnoszonych przez z poszczególnych zarządców dróg w sprawach o odszkodowania dla ofiar wypadków, spowodowanych zużytym oznaczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.