Młodzi ludzie
Prawo

Karta stałego pobytu w Polsce, co to jest, dla kogo, warunki?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz na stałe osiedlić się w Polsce, będziesz potrzebował do tego celu karty stałego pobytu. Dla wielu osób, pojęcie to nie jest zbyt jasne i często nie do końca wiedzą, o co w nim chodzi. Czym jest w takim razie karta stałego pobytu? Dla kogo jest ona przeznaczona? Jak przedstawiają się warunki jej przyznawania?

Czym jest karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu to dokument uprawniający cudzoziemca do przebywania na terenie Polski. Wydawana jest ona na czas nieoznaczony, to znaczy, że nie mamy tutaj do czynienia z terminem końcowym jej funkcjonowania, trzeba ją tylko co jakiś czas wymieniać. Wydawana jest na 10 lat, czyli na ten sam czas, co w przypadku dowodów osobistych każdego obywatela.

Uzyskując kartę stałego pobytu, nie ma konieczności wnioskowania o kolejne decyzje. Jej otrzymanie może nie być jednak takie proste, dlatego kartę stałego pobytu sprawniej zdobędziesz z fachowym wsparciem prawnika. Zrozumienie zawiłości przepisów prawnych bywają trudne nawet dla obywateli polskich, nie mówiąc już o obcokrajowcach.

Dla kogo karta stałego pobytu?

Aby otrzymać kartę stałego pobytu, trzeba rzecz jasna spełniać określone warunki, co za tym idzie, nie każdy może się o nią ubiegać. Polskie prawo wymienia listę osób, które mogą ubiegać się o pobyt stały i zalicza się tutaj cudzoziemców: pozostających w związku małżeńskim z obywatelem Polski, posiadających Kartę Polaka, posiadających polskie pochodzenie, przebywających na podstawie statutu uchodźcy, mających zgodę na pobyt tolerowany, a także będących ofiarami handlu ludźmi.

Dotyczy to także małoletnich dzieci, zwłaszcza cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego oraz dzieci obywateli Polski.

Jak i gdzie złożyć wniosek o kartę stałego pobytu?

Aby otrzymać kartę stałego pobytu, musisz złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Należy zrobić to w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego terenu zamieszkania lub jego delegaturze. Na stronie internetowej powinny znaleźć się dokładne informacje o tym, do którego miejsca trzeba się udać.

Oprócz wypełnionego wniosku potrzebne będą także cztery zdjęcia i kserokopia dokumentu podróży (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Przy składaniu dokumentów, pobierane są też odciski papilarne.

Jeżeli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i otrzymasz zezwolenie na pobyt stały, wówczas wydawana jest karta pobytu. Dokument ten także należy odebrać osobiście.

Karta stałego pobytu – do czego uprawnia?

Posiadając prawo do stałego pobytu oraz związaną z nią kartę, masz prawo nie tylko do mieszkania w Polsce, ale i podjęcia pracy bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń. Możesz także podróżować po strefie Schengen w celach turystycznych i zezwala na wielokrotne przekraczanie granicy bez wizy. Karta ma też swoje ograniczenia, mianowicie nie można podejmować pracy bez zezwolenia w innym kraju niż Polska.

1 myśl w temacie “Karta stałego pobytu w Polsce, co to jest, dla kogo, warunki?”

  1. Karta stałego pobytu to jedno, ale można też starać się o obywatelstwo. Najdziwniejsze jest to, że obywatelstwo polskie można uzyskać drogą urzędową albo od prezydenta, wysyłając do niego prośbę. Na odpowiedź można czekać bardzo długo, ale i tak jest to bardzo uproszczona droga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.