kasa fiskalna online
Praca, Prawo

Kasa fiskalna: kto musi mieć, a kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Kolejne regulacje prawne sprawiają, że konieczność ewidencji sprzedaży towarów i usług spoczywa na coraz szerszym gronie przedsiębiorców. W miarę upływu czasu stopniowo znikają grupy podmiotów i transakcji przeprowadzanych bez braku wymogu posiadania kasy fiskalnej. Kto musi posiadać kasę fiskalną, a kto jest z tego obowiązku zwolniony?

Kasa fiskalna – kiedy należy ewidencjonować sprzedaż?

W miarę upływu lat kasa fiskalna stawała się powszechnym elementem prowadzenia biznesu. Obowiązek ewidencji sprzedaży towarów i usług spoczywa obecnie na zdecydowanej większości branż, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W miarę nowelizacji przepisów urządzenia rejestrujące sprzedaż wprowadzano w działalność kolejnych grup przedsiębiorców, dziś kasa fiskalna jest już obowiązkowa, np. w branży medycznej (www.mojafisklana.pl). Regulacje obejmują swoim zakresem lekarzy wszystkich specjalizacji, dentystów i weterynarzy. Wymóg prowadzenia ewidencji wprowadzano też m.in. wobec prawników, usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych.

Kasy fiskalne są bezwzględnie obowiązkowe, bez możliwości zwolnienia w przypadku m.in.:

  • sprzedaży gazu płynnego
  • świadczenia usług taksówkarskich
  • przewozów pasażerskich
  • sprzedaży wyrobów tytoniowych
  • sprzedaży perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem dostarczanych na pokładach samolotów
  • sprzedaży nośników cyfrowych i analogowych.

Warto dodać, że od stycznia 2020 na właścicielach niektórych branż spoczywa obowiązek kasy fiskalnej online, która stopniowo wypiera tradycyjne urządzenia.

Kto jest zwolniony z obowiązku kasy fiskalnej?

Prawo reguluje ściśle katalog przypadków, w których przedsiębiorcy mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku kas fiskalnych. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest obrót firmy w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym na poziomie nieprzekraczającym 20 000 zł. Zwolnienie na tej podstawie obowiązuje do końca 2021 roku.

Również branża e-commerce podlega zwolnieniu, jednak pod pewnymi warunkami. Transakcja dokonana online musi dokładnie wskazywać rodzaj przedmiotu i jego nabywcę, a zapłata powinna zostać uiszczona w całości na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Z wymogu wprowadzenia urządzenia rejestrującego zwolnione są podmioty świadczące usługi i sprzedaż towarów na rzecz firm i organizacji oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej?

Konsekwencje związane z brakiem kasy fiskalnej wskazane są m.in. w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Za niedopełnienie obowiązku sprzedaży z udziałem kasy fiskalnej lub niewydanie klientowi paragonu grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Brak kasy fiskalnej może się również wiązać z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.