branża logistyczna
Finanse, Praca

Pomysły na własny biznes w branży logistycznej

Transport, spedycja i logistyka to kusząca wizja własnego biznesu, wymaga jednak sporego doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy. Branża TSL przeżywa w Polsce prawdziwy renesans. Rozwój gospodarki, popyt na usługi tego rodzaju generują powstawanie nowych firm zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i w mniejszych miejscowościach. Poniżej kilka pomysłów na własny biznes w branży logistycznej.

Jak założyć firmę transportową?

W obecnej rzeczywistości transport stanowi rozległą i dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu. Jeżeli marzysz o porzuceniu etatu i planujesz założyć własną firmę transportową, musisz wiedzieć, że to działalność o określonej specyfice.

Wiedza teoretyczna to zbyt mało, aby przebić się na konkurencyjnym rynku, do prowadzenia własnej firmy nie wystarczą jedynie studia. Oprócz doświadczenia w tej branży potrzebne będą Ci rzetelność, otwartość na ludzi, umiejętność podejmowanie szybkich decyzji w kryzysowych sytuacjach oraz wysoka odporność na stres. Do założenia własnej firmy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy niezbędnym jest spełnienie wielu warunków. O tym jak założyć firmę transportową radzi w internecie ABCporady.pl, gdzie znajdziesz szczegółowy wykaz konkretnych procedur.

Chcąc rozpocząć taką działalność wymagane będą od Ciebie stosowne licencje oraz pozwolenia, m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych, Licencja na wykonywanie transportu drogowego. Istotne znaczenie ma Twoja historia w przedmiocie karalności. Przyszły przedsiębiorca nie może być uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem m.in. za przestępstwo karne skarbowe, umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu lub wiarygodności dokumentów. Niezbędna jest również udokumentowana sytuacja finansowa na poziomie co najmniej 50 000 euro.

Usługi kurierskie – dlaczego warto?

Coraz większy udział świata wirtualnego w codziennej rzeczywistości, wzrost internetowej sprzedaży sprzyjają rozwojowi firm kurierskich. Utrzymujący się trend zakupów online sprawia, że to coraz bardziej opłacalny biznes.

Jeśli rozważasz założenie firmy kurierskiej, sprawdź lokalny rynek w tym zakresie, zweryfikuj czy na Twój nowy biznes jest jeszcze miejsce w okolicy. Oceń poziom ryzyka i przekalkuluj spodziewane zyski i potencjalne straty. Sporządź dobry biznesplan, w którym musi znaleźć się miejsce na ponoszone koszty dotyczące stałych opłat, przechowywania przesyłek, składek i podatków oraz wynagrodzenie pracowników.

Magazynowanie towarów

Magazyn przechowywania towarów to niezwykle ważna część prowadzenia firmy, jednak nie każdy przedsiębiorca dysponuje własną przestrzenią przeznaczoną do składowania. Coraz bardziej popularne stają się usługi w zakresie magazynowania, przeładunków, kompletacji i finalnej wysyłki. Do założenia własnej firmy tego rodzaju potrzebna będzie Ci, przede wszystkim niezbędna infrastruktura magazynowa wyposażona w nowoczesny sprzęt przeładunkowy.

kasa fiskalna online
Praca, Prawo

Kasa fiskalna: kto musi mieć, a kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Kolejne regulacje prawne sprawiają, że konieczność ewidencji sprzedaży towarów i usług spoczywa na coraz szerszym gronie przedsiębiorców. W miarę upływu czasu stopniowo znikają grupy podmiotów i transakcji przeprowadzanych bez braku wymogu posiadania kasy fiskalnej. Kto musi posiadać kasę fiskalną, a kto jest z tego obowiązku zwolniony?

Kasa fiskalna – kiedy należy ewidencjonować sprzedaż?

W miarę upływu lat kasa fiskalna stawała się powszechnym elementem prowadzenia biznesu. Obowiązek ewidencji sprzedaży towarów i usług spoczywa obecnie na zdecydowanej większości branż, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W miarę nowelizacji przepisów urządzenia rejestrujące sprzedaż wprowadzano w działalność kolejnych grup przedsiębiorców, dziś kasa fiskalna jest już obowiązkowa, np. w branży medycznej (www.mojafisklana.pl). Regulacje obejmują swoim zakresem lekarzy wszystkich specjalizacji, dentystów i weterynarzy. Wymóg prowadzenia ewidencji wprowadzano też m.in. wobec prawników, usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych.

Kasy fiskalne są bezwzględnie obowiązkowe, bez możliwości zwolnienia w przypadku m.in.:

 • sprzedaży gazu płynnego
 • świadczenia usług taksówkarskich
 • przewozów pasażerskich
 • sprzedaży wyrobów tytoniowych
 • sprzedaży perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem dostarczanych na pokładach samolotów
 • sprzedaży nośników cyfrowych i analogowych.

Warto dodać, że od stycznia 2020 na właścicielach niektórych branż spoczywa obowiązek kasy fiskalnej online, która stopniowo wypiera tradycyjne urządzenia.

Kto jest zwolniony z obowiązku kasy fiskalnej?

Prawo reguluje ściśle katalog przypadków, w których przedsiębiorcy mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku kas fiskalnych. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest obrót firmy w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym na poziomie nieprzekraczającym 20 000 zł. Zwolnienie na tej podstawie obowiązuje do końca 2021 roku.

Również branża e-commerce podlega zwolnieniu, jednak pod pewnymi warunkami. Transakcja dokonana online musi dokładnie wskazywać rodzaj przedmiotu i jego nabywcę, a zapłata powinna zostać uiszczona w całości na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Z wymogu wprowadzenia urządzenia rejestrującego zwolnione są podmioty świadczące usługi i sprzedaż towarów na rzecz firm i organizacji oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej?

Konsekwencje związane z brakiem kasy fiskalnej wskazane są m.in. w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Za niedopełnienie obowiązku sprzedaży z udziałem kasy fiskalnej lub niewydanie klientowi paragonu grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Brak kasy fiskalnej może się również wiązać z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy.

jakie dokumenty do 500+
Prawo

Jakie dokumenty do 500+? Lista

Rządowy Program Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 rozszerzył zasady przyznawania środków w ramach finansowego wsparcia rodzin. Zgodnie z założeniami ustawodawcy pieniądze może otrzymać każde dziecko niezależnie od kryteriów dochodowych rodziców. Co zrobić, aby uzyskać świadczenie i jakie dokumenty są potrzebne do 500+?

Dla kogo 500+?

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje rodzicom na każde wychowywane dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, bez znaczenia pozostaje ilość dzieci w rodzinie oraz dochód przypadający na jej członka. Pieniądze w kwocie 500 zł miesięcznie mogą otrzymać zarówno rodzice jak i opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni.

Wsparcie dotyczy też rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dzieci przebywających w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Gdzie złożyć wniosek o 500+?

Pieniądze w ramach programu 500+ uruchamiane są na wniosek złożony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wniosek można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie gminy lub online. Składając formularz przez Internet mamy do wybory trzy sposoby:

 • bankowość elektroniczna
 • strona Portalu Informacyjno-Usługowego [email protected]
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP.

Jakie dokumenty do 500+?

Pieniądze w ramach programu przyznawane są bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, nie jest potrzebny już żaden dokument potwierdzający kwotę przypadającą na jej członka. Formularz o świadczenie 500+ należy złożyć z wymaganymi dokumentami tylko w niektórych przypadkach.

Rodzice i opiekunowie składający wniosek o świadczenie 500+ wypełniają formularz, w którym muszą wskazać swoje dane osobowe jak data urodzenia, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo oraz stan cywilny. Kolejne rubryki uzupełniane są o dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Wypełniając pola formularza dotyczące dziecka uprawnionego do świadczenia należy wskazać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL. Jeśli nie został nadany numer ewidencyjny należy podać serię i numer dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka. Jeśli rodzice nie pamiętają wszystkich danych mogą posiłkować się aktem urodzenia.

Składając wniosek w urzędzie należy okazać swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.

Dodatkowe dokumenty potrzebne są kiedy wniosek o 500+ składa:

 • Karta pobytu – jeżeli wnioskuje cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy.
 • Odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego dziecko przebywa pod opieką naprzemienną – dotyczy rodziców, którzy sprawują opiekę w ten sposób.
 • Orzeczenie sądu w sprawie ustalenia opiekuna prawnego – dotyczy dziecka objętego opieką prawną.
 • Odpis prawomocnego wyroku sądu dotyczącego rozwodu lub separacji rodziców.
 • Odpis prawomocnego postanowienia sądowego orzekającego przysposobienie małoletniego lub zaświadczenie sądu bądź ośrodka adopcyjnego o aktualnym postępowaniu w tej sprawie – dotyczy dziecka, wobec którego przebiega procedura adopcyjna lub dziecka przysposobionego.
jak szybko schudnąć
Zdrowie

Jak szybko schudnąć? 5 sposobów do wprowadzenia od dziś

Szczupła i smukła sylwetka jest marzeniem wielu osób borykających się z problemem nadprogramowych kilogramów. Zdrowe odchudzanie jest złożonym i czasochłonnym procesem, jednak jeżeli chcesz zrzucić trochę zbędnego balastu w postaci tkanki tłuszczowej przed urlopem, ważną imprezą poznaj kilka sposobów na to jak szybko schudnąć.

Wprowadź dietę niskokaloryczną

Wielu ekspertów żywieniowych stoi na stanowisku, że szybkie i jednocześnie zdrowe odchudzanie nie jest możliwe, każda dieta cud prowadzi do zaburzeń metabolizmu, może być przyczyną problemów zdrowotnych.

dieta niskokaloryczna

Większość z nas woli jednak rozwiązania, które w krótkim czasie przynoszą spektakularne efekty i jeśli zamierzasz szybko zgubić kilka kilogramów zmniejsz znacznie ilość spożywanych co dzień kalorii. Ilość kalorii, która jest Ci potrzebna do normalnego funkcjonowania obliczysz dzięki dostępnym w sieci kalkulatorom PPM, które obliczają przemianę materii na podstawie Twojej płci, wieku oraz aktualnej masy. Chcąc racjonalnie zredukować wartość energetyczną spożywanych posiłków i szybko schudnąć licz kalorie produktów i zwracaj jednocześnie uwagę na ich wartość odżywczą.

Ogranicz spożycie węglowodanów

Dieta niskowęglowodanowa jest skutecznym narzędziem w walce z nadwagą, dlatego ogranicz dobowe spożycie węglowodanów do maksymalnie 130 gram. Jeśli chcesz szybko schudnąć postaraj się wyeliminować z diety pieczywo, inne produkty zbożowe, ziemniaki i makaron.

Wymienione produkty zastąp jajkami, chudym mięsem i rybami. Jedz warzywa i owoce z niską zawartością węglowodanów, postaw na brokuły, sałatę, szpinak, ogórki i orzechy.

Wyeliminuj z jadłospisu żywność przetworzoną

Odstaw całkowicie przetworzone i gotowe jedzenie, które pełne jest zgubnych kalorii, cukru i soli. Skład „gotowców” jest zawsze wzbogacony konserwantami, sztucznymi dodatkami, dlatego zrezygnuj z żywności w proszku i konserw.

Omijaj szerokim łukiem restauracje serwujące żywność typu fast food, podczas diety kategorycznie zabronione są wysokokaloryczne posiłki pozbawione wartości odżywczych, witamin i minerałów.

Zastosuj trening wytrzymałościowy i interwałowy

Dieta redukcyjna musi zawsze iść w parze z aktywnością fizyczną, odpowiednio dobrane ćwiczenia na poszczególne partie ciała pozwolą schudnąć z brzucha czy schudnąć z ud, w zależności od problemu.

szybkie odchudzanie

Jeżeli zamierzasz szybko schudnąć wprowadź trening wytrzymałościowy, który wspomaga proces pozywania się przez organizm tkanki tłuszczowej i nagromadzonej wody. Ćwiczenia wykonywane z wysoką, potem średnią intensywnością bazują na wysiłku beztlenowym, który szybko spala tkankę tłuszczową bez redukcji mięśni.

Spróbuj uniknąć efektu jo-jo

Rozpoczynając walkę z niechcianymi kilogramami pamiętaj, że dieta, która zawiera poniżej 1200 kalorii zawsze wiąże się z niedoborami potrzebnych składników. Dorosły organizm potrzebuje około 60 porcji witamin, składników odżywczych i mineralnych do właściwego funkcjonowania.

Jeżeli zamierzasz szybko schudnąć pamiętaj, że każda rygorystyczna dieta przynosi w późniejszym czasie efekt jo-jo. Dlatego spróbuj racjonalnie rozłożyć w dłuższym czasie plan odchudzania, którego nie przypłacisz potem zdrowiem.