Osoba pisząca protokół lub inny tekst
Rozwój osobisty

Jak napisać sprawozdanie z filmu, wycieczki, z pracy zdalnej?

Sprawozdanie z filmu – typ „recenzja” Sprawozdanie reportażowe z wycieczki Praca zdalna – sprawozdanie typu protokół Jakie są cechy dobrego sprawozdania? Sprawozdanie to rzetelny opis wydarzeń….Takie sprawozdanie również jest opisem wydarzeń – w tym przypadku filmu, powinno również mieć obiektywny charakter. W tego typu sprawozdaniu jest też miejsce na krytyczną ocenę dzieła, jednak popartą odpowiednimi argumentami. podpowiedzi w , , , , , ,