Osoba pisząca protokół lub inny tekst
Rozwój osobisty

Jak napisać sprawozdanie z filmu, wycieczki, z pracy zdalnej?

Wiedza, jak pisać sprawozdania to bardzo przydatna umiejętność. Dzięki częstemu pisaniu tego typu tekstów, ćwiczysz techniczne umiejętności potrzebne do napisania recenzji, reportażu czy protokołu.

Jakie są cechy dobrego sprawozdania?

Sprawozdanie to rzetelny opis wydarzeń. Polega na uszeregowaniu i dokładnym opisaniu zdarzeń, które działy się w konkretnym czasie, w jak najbardziej obiektywny sposób. Sprawozdanie zawierać więc musi w pierwszej kolejności wszystkie informacje o zdarzeniu, które jest opisywane. Język sprawozdania powinien nie być nacechowany emocjonalnie, a także przedstawiać fakty w porządku chronologicznym.

Oczywiście w sprawozdaniu nie należy szczegółowo opisywać chwila po chwili, co konkretnie robiliśmy. Sprawozdanie to najważniejsze fakty, które są przedstawione możliwie jak najdokładniej, ale też klarownie, tak, aby czytelnik mógł bez trudu odtworzyć wydarzenia w swojej głowie. Na końcu sprawozdania należy umieścić krótkie podsumowanie w formie komentarza.

Sprawozdanie z filmu – typ „recenzja”

Sprawozdanie, które piszemy z filmu bądź też innego wydarzenia kulturalnego nie jest dokładnie recenzją, ale zawiera jej cechy. Takie sprawozdanie również jest opisem wydarzeń – w tym przypadku filmu, powinno również mieć obiektywny charakter. W tego typu sprawozdaniu jest też miejsce na krytyczną ocenę dzieła, jednak popartą odpowiednimi argumentami. Dobre sprawozdanie filmu powinno zawrzeć wszystkie istotne fakty: informacje o autorze, gatunku, obsadzie aktorskiej, oraz krótki opis treści. Można na koniec umieścić swój autorski komentarz.

Sprawozdanie reportażowe z wycieczki

Ten typ sprawozdania jest najbliższy reportażowi i może dotyczyć na przykład rozgrywek sportowych czy innego wydarzenia, które odbywa się „na żywo”. Takie sprawozdanie pisane jest z punktu widzenia uczestnika, który relacjonuje dokładny przebieg zdarzenia oraz dzieli się z czytelnikiem dodatkowymi obserwacjami i spostrzeżeniami. Takie sprawozdanie może być dłuższe – najważniejsze, żeby zawierało wszystkie potrzebne informacje oraz rzetelnie przedstawiało wydarzenia.

Praca zdalna – sprawozdanie typu protokół

To najbardziej pragmatyczny typ sprawozdania. Należy w nim wychwycić wszystkie czynności w kolejności chronologicznej oraz dokładnie opisać przedmiot protokołu. Dodatkową cechą takiego sprawozdania jest możliwie jak najdokładniejsze pogrupowanie odpowiednich faktów. Można się do tego posłużyć tabelkami czy grafami. Przede wszystkim należy w tym typie sprawozdania zebrać wszystkie pomysły i myśli, jakie pojawiły się w grupie podczas na przykład dyskusji i przekształcić je w kilku zdaniowe podsumowanie na koniec sprawozdania.

Sprawozdanie każdego typu to przede wszystkim opis wydarzeń – pisany w jak najbardziej obiektywny sposób tak, aby osoba, która będzie miała okazję się z nim zapoznać, nie miała trudności, aby odtworzyć w głowie ich przebieg .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.